Mcely

Do národní přírodní rezervace Čtvrtě s přirozeným lesním společenstvím dubohabrových prostorů a výskytem jarní květeny nás zavede neznečená cesta vedoucí z horní části obce Mcely.Po silnici kolem lesní správy k Loučeni a asi po 1,5km odbočující na cestu k lesním školkám. Budete procházet místy,kde v mladší době bronzové stávalo hardiště lidu lužické kultury popelnicových polí. Sledujete,prosím,informační tabuli umístěnou při vstupu do lesa nedaleko silnice,která vede z horní části Mcel na Loučeň.

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Pavel Hlaváč (TO 04) org. 2, 14.05.2007 v 13:33 hodin