ZŠ Komňa

Základní škola J. A. Komenského v Komni je jednopatrová budova v dolní části vesnice. Vedle školy stojí kostel sv. Jakuba, za školou je sokolovna, kam chodí žáci cvičit. Výše uvedený název byl škole přiznán v roce 1992 při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, význačné osobnosti našich dějin, na kterého jsou občané obce i žáci právem hrdi.

Škola v Komni je co do počtu žáků jednou z nejmenších na okrese. Jde o školu málotřídní, v každé třídě se učí žáci dvou ročníků. V letošním školním roce je ve dvou třídách 30 žáků, z nichž 6 dojíždí z asi 10 km vzdáleného Vyškovce.

Skola nabízí žákům i nepovinný předmět náboženství - vyučuje Mgr. Josef Josefík ze St. Hrozenkova.

Jídelna i školní družina jsou umístěny v budově mateřské školy, která má se školní budovou společný dvůr.

Výuka na málotřídní škole je svým způsobem náročná jak pro učitele, tak pro žáky, ale je zajímavá, pestrá, vyžaduje velkou lásku a znalost vesnického prostředí. Občané i obecní zastupitelstvo mají velký zájem na tom, aby škola na vesnici byla zachována.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola Komňa
Komňa 169
687 77 Komňa
Česko (CZ)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.komna.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.01.2003 v 09:27 hodin