Alej Sedmihorky [ Chráněný strom ]

Alej Sedmihorky

Oboustranná alej podél silnice III/03521 vedoucí z hlavní silnice k lázním Sedmihorky s 57 lípami srdčitými (Tilia cordata), 27 jírovci maďali (Aesculus hippocastanum) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)

Stáří: 10 - 100 let
Obvod: 1,9 - 3,9 m
Výška: 19 - 27 m

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.CesRaj.chkocr.cz

Typ záznamu: Chráněný strom
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 08.08.2004 v 13:35 hodin