Přírodní divadlo [ Divadlo ]

Přírodní divadlo v Lokti
U zrodu přírodního divadla byl kulturní pracovník pan František Kamil Neubert, který spolupracoval s loketským ochotnickým divadelním souborem Havlíček. Záštitu nad celou akcí převzal Místní národní výbor Loket. Za účasti velkého množství obyvatel města byl na jaře 1949 vybudován amfiteátr, který byl slavnostně otevřen 2. Července 1949 a to uvedením Dvořákovy Rusalky v provedení souboru Národního divadla Praha.

V hledišti bylo míst pro 2000 platících diváků. Největšímu zájmu obecenstva se těšila operní představení Národního divadla, kdy účinkovali tehdejší přední sólisté naší operní scény. Po další úspěšné sezóně však počaly náznaky úpadku, ke kterému z hlediska ekonomického přispěla i měnová reforma v červnu 1953. Nicméně existenci si divadlo zachovalo až do konce let padesátých a jedno z kdysi nejznámějších a nejslavnějších kulturních zařízení západních Čech zaniklo až po roce 1960.

V druhé polovině let šedesátých byl nedostatečně udržovaný areál opuštěn definitivně a rychle zpustl. Sláva loketského přírodního divadla zazářila velice oslnivě, asi jako blyštivý meteorit, který po skvělé dráze rychle zapadne. Pro ty, kteří viděli vrcholné představení však návštěva divadla znamenala hluboký a nezapomenutelný zážitek.

V současnosti je divadlo opět v provozu díky iniciativě První loketské kulturní společnosti. V divadle probíhají festivaly, promítají se filmy. Město Loket se snaží v současné době postupně areál rekonstruovat a modernizovat a vrátit mu tak bývalou proslulost.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Loket.cz

Typ záznamu: Divadlo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 23.08.2004 v 17:00 hodin