Občanský hřbitov [ Hřbitov ]

Hřbitov byl původně umístěn kolem kostela.
Roku 1878 byl zaslán dopis z okresního hejtmanství o nutnosti přeložiti hřbitov do širého pole mimo místo farní, protože leží uprostřed obce a vada ta zdravotní se stala tím křiklavější, že si přeje místní rada školní rozšířiti blízko položený dům školní a použíti prostor okolo kostela ku rozšíření zahrady školní.
Stavba hřbitova se však odložila pro stavbu školy a roku 1897 přišlo nové vybídnutí ku jeho stavbě.
Místo pro nový hřbitov navrženo na nejbližším konci zádušního pole, kde se spojují vozové cesty veřejné z Horních a Dolních Černůtek.
Nový hřbitov byl dostavěn roku 1898.

Před železnými vraty byla vysázena řada lip.
Roku 1932 byla na hřbitově vyhloubena studna.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hnevceves.cz

Typ záznamu: Hřbitov
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 12:32 hodin