Grünerův dům [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Dům patřil známému rodu Wrendlů, jejichž rodový znak je umístěn v oválné kartuši nad portálem. V prvé polovině 19. století zde bydlel magistrální rada Grüner a dům byl místem četných setkání s J. W. Goethem.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mestocheb.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.10.2004 v 12:59 hodin