Filharmonie Hradec Králové [ Kulturní a zábavní zařízení ]

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1.1.1993) nese orchestr jméno Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921 - 1965) až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887.

Pod česky vřelým, lahodně měkkým zvukem Filharmonie Hradec Králové je podepsán prvořadý český dirigent prof. František Vajnar, který s orchestrem pracoval jako šéfdirigent nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa.

Současným šéfdirigentem FHK je skladatel, dirigent a houslista Ondřej Kukal (od r. 2002 dosud), dirigentem Andreas Sebastian Weiser (od r. 2006), sólistou klavírista Lukáš Vondráček (od r. 2001). FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy (Musikverein ve Vídni, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elisabeth Hall v Antverpách aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Pro bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatury se FHK stala atraktivním profesionálním partnerem pro domácí a především zahraniční sborová tělesa. Dosaženou interpretační kvalitu tělesa dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.), spolu s Českým rozhlasem 3 - stanicí Vltava je pořadatelkou unikátního festivalu Hudební fórum Hradec Králové (mj. české premiéry děl Kančeliho, Gubajduliny, Beria).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Filharmonie Hradec Králové
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové
Česko (CZ)
tel: (+420) 495 211 491
(+420) 495 211 375
fax: (+420) 495 211 952
e-mail: fhk@fhk.cz

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fhk.cz

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 16.09.2006 v 11:55 hodin