Charita Hlučín [ Humanitární organizace pro pomoc v nouzi ]

Charita Hlučín - právní postavení, sídlo, působnost

Charita Hlučín patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Sdružení Česká katolická charita je účelovým zařízením římsko-katolické církve ve smyslu §6, odst. h, zákona 308/91 Sb. Charita Hlučín byla zřízena jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného arcibiskupem olomouckým dne 27. 5. 1991 ve smyslu CIC kan. 114, §3. Charitě Hlučín byla Ministerstvem kultury ČR delegována právní subjektivita dne 1. 7. 1994. Statutárním orgánem Charity Hlučín je ředitel.

Charita pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženské vyznání, národnost, rasu, politickou příslušnost či světový názor.

Předmětem činnosti Charity Hlučín je:
*péče o zdravotně a tělesně postižené spoluobčany v regionu města Hlučína a v přilehlých obcích
*humanitární pomoc
*práce s mládeží


Střediska Charity Hlučín:
*charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)
*Domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
*chráněné dílny
*humanitární pomoc
*charitní prodejna
*ostatní aktivity (letní tábory pro mládež, kulturní, vzdělávací a jiné akce)


Charita Hlučín
Promenádní 252/9,
748 01 Hlučín
tel/fax: 595 043 275
tel. CHOPS: 595 042 368
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
Internet: www.charitahlucin.cz

IČO: 44941960, DIČ: 385-44941960
Bankovní konto: Česká spořitelna Hlučín
č. účtu: 1843466399 / 0800


Charitní Domov sv. Mikuláše
Hlučínská 1330/7a,
747 14 Ludgeřovice
tel/fax: 595 053 931, 595 020 550 tel. chráněné dílny: 595 020 551
e-mail: domov@charitahlucin.cz
e-mail chráněné dílny: lukas.volny@charitahlucin.cz


Charitní prodejna Mírové náměstí 24/25
748 01 Hlučín
tel.: 595 044 593


ředitelka Charity Hlučín: Ing. Marta Porubová
tel.: 737 753 949
e-mail: marta.porubova@charitahlucin.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Charita Hlučín
Ing. Marta Porubová
Promenádní 252/9
748 01 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 043 275
(+420) 737 753 949
fax: (+420) 595 043 275

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.charitahlucin.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 26.01.2003 v 09:33 hodin