Památník Františka a Josefa Vahalíka [ Pomník či památník ]

č.r. 8-1597
Památník Františka a Josefa Vahalíka
u č.p. 12
č.parcely 698/10 st.,
k.ú. Janovice u Starého Jičína

Pískovcový přibližně hranolový blok, na jehož čelní straně jsou osazeny dvě desky. Hmota pískovce je nahoře výtvarně zpracována reliéfem lipových listů naznačujících korunu stromu.

Bronzová čtvercová deska s reliefními portréty Vahalíků je umístěna nad podélně obdélnou mramorovou deskou s majuskulním nápisem "SVÝM RODÁKŮM / M.U.C. JOS. VAHALÍKOVI / AJ.U.C. FR. VR. VAHALÍKOVI / BUDITELŮM KRAVAŘSKA, VĚNUJÍ / OBČANÉ /."

Pomník z 1. čtvrtiny 20. století dodala firma SOSNA-HENDRYCH HRANICE

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stary-jicin.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 12:54 hodin