OJŘ 015 Přelouč - Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice [ Železniční trať ]

OJŘ 015 Přelouč - Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice - informace z encyklopedie