Peltonova turbína - vodávna pro Sněžku [ Technická památka ]

Peltonova turbína - vodávna pro Sněžku - informace z encyklopedie