Socha Jana Kašpara [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Socha Jana Kašpara - informace z encyklopedie