Socha Panny Marie Svatohorské [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Socha Panny Marie Svatohorské - informace z encyklopedie