Socha Nejsvětější Trojice s Pietou [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Socha Nejsvětější Trojice s Pietou - informace z encyklopedie