Sousoší Nejsvětější Trojice v Holíně [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Sousoší Nejsvětější Trojice v Holíně - informace z encyklopedie