Zvonička v Bezděkově [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Zvonička v Bezděkově - informace z encyklopedie