Sousoší Nejsvětější Trojice [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Sousoší Nejsvětější Trojice - informace z encyklopedie