PĚCHOTNÍ SRUB K-S 23 "Teta" [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

PĚCHOTNÍ SRUB K-S 23 "Teta" - informace z encyklopedie