PĚCHOTNÍ SRUB K-S 24 "Libuše" [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

PĚCHOTNÍ SRUB K-S 24 "Libuše" - informace z encyklopedie