Pěchotní srub N-582 "Březinka" (1938) [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Pěchotní srub N-582 "Březinka" (1938) - informace z encyklopedie