Břeclavánek v Bulharsku

časopis Folklor č.7/2005
Dětský národopisný soubor "Břeclavánek" se koncem prázdnin představil na mezinárodním folklorním festivale spojeném s dětským táborem v městě Montana v Bulharsku.
Folklorního festivalu se zúčastnily soubory z Řecka, Makedonie, Turecka, Ukrajiny, Srbska a Černé hory, domácího Bulharska a reprezentant České republiky "Břeclavánek".
Počasí celému festivalu velmi přálo a tak "Břeclavánek" absolvoval celkem pět koncertů, kde se představil i samotnému bývalému caru Semionu II. - předsedovi vlády Bulharska. Vedoucí souboru i s jedním krojovaným párem byl přijat primátorem města na tamní radnici, kde obdržel dárky pro soubor, ale také pro břeclavskou radnici. Soubor byl velmi dobře připraven a představil se hlavně folklórem z regionu Podluží, ale také poprvé s nově nastudovaným pásmem ze Slovenska. Vyvrcholením celého festivalu byl závěrečný galakoncert ve státní taneční škole v Montaně, kde se vystoupení "Břeclavánku" velmi vydařilo a právem tak nadchlo početné bulharské publikum.
"Břeclavánek" i ostatní soubory také absolvovaly průvod městem Montana, kde účastníci roztančili Montanské náměstí a za zvuku muzik z rozličných států a krásné místní fontány ukázali pestrost a rozmanitost krojů.
Děti z "Břeclavánku" v Bulharsku navázali mnoho kamarádství a přátelství, ale také vedoucí souboru poznali, že hostitelský bulharský soubor Mladost a jeho vedení mají k nám vřelý vztah a věříme, že budeme moci je už v budoucnu přivítat opět u nás v Břeclavi na festivale a nebo na společném soustředění obou souborů. K hladkému průběhu celého pobytu "Břeclavánku" v Bulharsku přispěl i fakt, že by nebylo možné se účastnit tohoto festivalu bez finančního přispění sponzorů (jmenujme nejvýznamnější) město Břeclav, firmy BORS a.s., GUMOTEX a.s., PETS Hajdinová s.r.o.

Dušan Fikr

Zveřejněno 27.12.2005 v 23:51 hodin