Masopust v Zubří

Tradice masopustů je v mnoha vesnicích a městech udržována již velmi dlouho a každá obec k masopustu přistupuje po svém. V Zubří se koná v místní části Staré Zubří střídavě tzv. Pochovávání basy střídavě s Končinovou zábavou.
Beskyd se rozhodl obnovit masopustní průvod tak, jak jej pamatují jen nejstarší pamětníci, takováto akce se v Zubří nekonala již několik desítek let.
Z toho vyplývá, že letos byl masopust v Zubří premiérový.
Celou organizaci včetně zajištění potřebných masopustních masek realizoval Valašský soubor písní a tanců Beskyd, konkrétně pak největší kus organizační práce zajistil Jirka Krčma.
Před samotným "vykročením" průvodu hrála před Klubem dechová hudba Zubřanka a ve vestibulu pak cimbálová muzika souboru Beskyd. V okolí Klubu pak byly prodejní stánky, kde si návštěvníci mohli zakoupit něco k zakousnutí i k zapití.
Průvodu předcházelo požádání starosty, pana Jiřího Randuse, o povolení konat tento průvod v Zubří. A když bylo toto povolení uděleno, průvod vyrazil za doprovodu beskyďáckých muzikantů směrem ke Gumárnám, následně přes sídliště až k rozcestí na Staré Zubří, což byl nejvzdálenější bod. Následovalo putování zpět po hlavní silnici ke Klubu.
V průvodu se vedle Beskyďáků a jejich přátel, převlečených za typické masopustní maškary, účastnili i zuberští hasiči, oblečení do historických uniforem, kteří vytáhli i starou hasičskou stříkačku, taženou párem koní.
Na každé zastávce pak byla paní domácí vytančena medvědem, maškary zazpívaly typické masopustní písně a samozřejmě "slamáci" sbírali výslužky na své dřevěné meče a do košíků. Jedna ze zastávek musela být i u pana starosty, který počastoval maškary nejen koblihami a dalšími dobrotami, ale i výbornou slivovicí. A právě zde došlo k největšímu neštěstí celého dne - jedna láhev slivovice se rozbila!
Hasiči se účastnili průvodu i jako jeho zabezpečení, protože přeci jen se celý průvod ubíral i po silnicích, kde jinak probíhal normální provoz.
Beskyd, valašský soubor písní a tanců
Beskyd, valašský soubor písní a tanců
Po návratu do Klubu proběhla soutěž o nejlepší koblihu, které se zúčastnilo 6 soutěžících. Porota byla vybrána z návštěvníků, takže její nezávislost byla zaručena.
Nadále hrála cimbálová muzika souboru Beskyd. Beskyďáci i zajišťovali další občerstvení - ovarovou polévku, tlačenku, škvarky a další masopustní dobroty.
Celá akce se Beskyďákům podařila, návštěvníků u Klubu bylo velké množství a zájem o průvod byl po celé trase také značný. Mnoho obyvatel pozorovalo průvod ze svých domů a bytů a věříme, že příští rok se i oni zúčastní průvodu mnohem aktivněji.
Dá se říct, že letošním rokem byla tradice masopustních průvodů v Zubří obnovena.

Vítězslav Staňo
vedoucí souboru Beskyd zubří
vspt.beskyd@post.cz

Zveřejněno 04.05.2011 v 23:30 hodin