Monika Procházková - předseda výboru pro kulturu

Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.
A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je...
Jan Werich

email: moproch@seznam.cz