Dům dětí a mládeže Uherský Brod [ Dům dětí a mládeže ]

Provozní doba DDM:
záři - 10.00 - 17.00 od října do května - 10.00 - 18.00
Nabízíme také internet pro veřejnost: v pracovní dny od 12.00 (35,- Kč/hod) od 18.00 a o vikendu (15,-Kč/hod)
Činnost nebude zahájena v těch kroužcích,kde bude malý zájem dětí.Dětem bude nabídnut jiný
kroužek nebo vráceno zápisné.

Jednorázové zápisné (tzn. zapisné na jednu schůzku) - se pohybuje v rozmezí 15,- až 50,- Kč.
Je stanoveno u některých zk: počítačové zk, aerobik, výtvarný, keramika

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům dětí a mládeže Uherský Brod
Přemysla Otakara II. 38
688 01 Uherský Brod
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 19.12.2003 v 20:16 hodin