Dům U Zlaté lodi [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3562

Dům U Zlaté lodi

č. o. 4, parc. č. 619

Třípatrový řadový dům s podloubím a gotickým jádrem, které dokládají sklepy s kamennými valenými klenbami.
Z renesanční výstavby domu v 16. století pochází vstupní mázhaus s křížovými hřebínkovými klenbami, který zaujímá celou šířku přízemí. Z téže stavební fáze pochází i schodiště a valeně klenutý průjezd do dvora.
Dům přestavěn v klasicismu a znovu v 70. letech 19. století, kdy vznikla jeho neorenesanční fasáda sjednocující průčelí se sousedním domem č. p. 199, č. o. 3.
V 60. letech 20. století proběhla celková rekonstrukce objektu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům U Zlaté lodi
Dolní nám. 198
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 19.11.2003 v 08:44 hodin