Dům U Bílé růže [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3563

Dům U Bílé růže

č. o. 7, parc. č. 615

Třípatrový řadový dům s podloubím, jehož dnešní dispozice vznikla v pozdní gotice spojením dvou parcel situovaných při náměstí a přičleněním části dvorního křídla patřící původně objektu v Panské ulici. Část suterénních prostor pochází pravděpodobně již ze 14. století.
V pozdní gotice byl dům několikrát přestavován, v 2. polovině 16. století pak po renesančních úpravách patřil zřejmě k nejvýstavnějším měšťanským domům v Olomouci.
V objektu se zachovala řada gotických, renesančních i barokních prvků (ostění oken, portály, klenby, kované dveře, malované trámové stopy). Hlavní průčelí vzniklo před rokem 1754, v roce 1873 bylo za atikou hlavní budovy postaveno patro s byty. Dvorní křídlo domu bylo ve zdivu do výše 1. patra gotické s renesančním 2. patrem.
Při rekonstrukci probíhající od roku 1995 bylo 2. patro a část 1. patra dvorního křídla sneseno a nahrazeno zdivem novodobým.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům U Bílé růže
Dolní nám. 194
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 19.11.2003 v 07:32 hodin