Zastupitelstvo obce Seninka

Obecní zastupitelstvo
1/ Marie Řezníčková - starosta
2/ Ing. Ivan Juřica - místostarosta
3/ Kateřina Zukalová
4/ Milan Hanulík
5/ Josef Juřica
6/ Michal Zeťák
7/ Jiří Zicha


Finanční výbor
předseda : Jiří Zicha
členové: Josef Juřica, Miroslav Tomanec

Komise pro kulturu, sport a sociální věci
předseda : Věra Hoffmanová
členové: Dagmar Zimková, Pavel Šťastný, Monika Hanulíková, Helena Ondráčková

Kontrolní výbor
předseda : Kateřina Zukalová
členové: Michal Zeťák, Ing. Milada Holečková

Komise pro rozvoj obce
předseda : Michal Zeťák
členové: Josef Juřica, Ing. Pavel Holeček

Komise lesního hospodářství a ŽP
předseda : Jiří Zicha
členové: Kateřina Zukalová, Milan Hanulík, David Zahradník, Ing. Ivan Juřivca

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.seninka.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 11:34 hodin