Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor byl založen roku 1924. Hasičská zbrojnice byla postavena na místě staré dřevěné zvonice a zvon z ní byl umístěn ve věži zbrojnice. Za druhé světové války byl zvon bohužel zabaven německými úřady. Současná hasičská zbrojnice je umístěna v objektu Kulturního domu. Hasiči se kromě ochrany majetku občanů obce starají i o kulturní a společenský život. Každoročně v červenci pořádají hasičskou soutěž "O pohár SDH Seninka", udržují přátelské styky s hasiči ze slovenské obce Vydrná, organizují josefskou taneční zábavu.
V roce 2000 sbor zakoupil další hasičskou stříkačku PPS 12, pořídil nové slavnostní uniformy, aktivně začalo cvičit a soutěžit také družstvo žen.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.seninka.cz

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 11:20 hodin