Kulturní dům [ Kulturní a zábavní zařízení ]

Kulturní dům, postavený za aktivního přispění občanů, byl slavnostně otevřen 29. dubna 1972. V Kulturním domě jsou:
kanceláře Obecního úřadu
hostinec
sál - každoročně se zde pořádají plesy (myslivecký, hasičský, obecního úřadu), dětský karneval, vánoční besídka, besedy s důchodci aj. Každý pátek je v sále oblíbená diskotéka.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.luzna.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.02.2010 v 12:09 hodin