Dům U Černého kohouta [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3639

Dům U Černého kohouta

č.o.10, parc.č. 454

V jádře renesanční dvoupatrový nárožní dům, výrazně přestavěný v raném baroku ve 2. polovině 17. století.
V pravé části dispozice je dochován rozlehlý mázhaus s barokní výsečovou klenbou a původním nástupem na schodiště. Domovní vstup má kamenné ostění a nadpražní vlys, zdobený akantovou rozvilinou. Úprava průčelí s jednoduchými paspartami oken pochází z 1. poloviny 19. století.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům U Černého kohouta
Lafayettova 31
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 11.11.2003 v 08:10 hodin