Dům U Zlaté štiky [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3767

Dům U Zlaté štiky

č.o. 1, parc.č. 235, také Ztracená ul. č.o. 4

Dvoupatrový nárožní objekt v řadové uliční zástavbě se dvěma dvorními křídly.
Dům vystavěný v pozdní gotice ve dvou stavebních fázích do výše prvního patra (z tohoto období pochází obvodové zdivo a část kleneb suterénních prostor, většina obvodových a mezitraktových zdí do výše 1. patra) byl ve 2. polovině 16. století renesančně přestavěn, o čemž svědčí klenby v přízemí a částečně i v suterénu a 1.patře.
V baroku byl dům upravován ve více etapách - dochovaly se dva portály s uchy a kapkami, z doby po roce 1709 je malovaný záklopový strop v 1. patře. Při přestavbě před rokem 1780 bylo přebudováno druhé patro, do období klasicismu spadá také vznik podoby průčelí (na straně do náměstí s vysokým iónským pilastrovým řádem), krovu, vstupního portálu i fabionových stropů a části kleneb v objektu. Patrně roku 1897 při opravě fasád byla zjednodušena jejich výzdoba.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům U Zlaté štiky
Michalská 253
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 11.11.2003 v 11:17 hodin