Dům U Bílého klobouku [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3654

Dům U Bílého klobouku

č.o. 3, parc.č. 661

Jednopatrový nárožní dům s mansardovou střechou, stojící na substrukcích pozdně gotické stavby, z níž se dochoval kamenný portálek ve sklepě. Jádro vlastní budovy je renesanční, s původní dispozicí přízemí a křížovými hřebínkovými klenbami z počátku 17. století, dochovanými ve vstupní síni. Během pozdně barokní přestavby domu v poslední třetině 18. století byly klenby ostatních místností nahrazeny fabionovými stropy a vznikla dnešní mansardová střecha. Úprava fasády pochází z konce 19. století.
V letech 1991 - 1994 byla realizována celková rekonstrukce. V rámci ní došlo k osazení kamenného renesančního portálku do ohradní zdi, který byl přenesen z demolovaného objektu v Michalské ulici č.o. 6.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům U Bílého klobouku
Michalská 252
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 11.11.2003 v 11:21 hodin