Budova městské polikliniky [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 2274

Budova městské polikliniky

č.o. 2, parc.č. 1079

Nárožní budova v exponované poloze na hranici historického jádra města. Je tvořena hlavním objektem čtvercového půdorysu s malým nádvořím, k jehož jižnímu průčelí je na východní straně připojeno lichoběžníkové křídlo.
Hlavní budovu tvoří čtyřpatrové křídlo zakončené souvislou římsou, nižší je třípatrové. Obě části objektu mají plochou střechu.
Architektonický výraz budovy je určen kombinací omítnutých vystupujících části fasády a plochou neomítaného cihelného zdiva. Hlavní vstup do objektu je řešen sdruženým dvoukřídlým portálem, po obou stranách zdůrazněným hmotnými sokly s figurální sochařskou stafáží v nadživotní velikosti.
Jedná se o stavbu ovlivněnou dobovou holandskou modernou. Autorem projektu byl brněnský architekt Jindřich Kumpošt.
Stavba z let 1925 - 1927, prováděcí projekt Josef Macharáček, autor sochařské výzdoby Julius Pelikán.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Budova městské polikliniky
nám. Národních hrdinů 769
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 11.11.2003 v 13:26 hodin