Sousoší Kalvárie [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Kulturní památka č. 421/2
Parc. č. 1620 - hřbitov.

Barokní sochařská práce z období kolem poloviny 18. století.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 14.04.2004 v 14:20 hodin