Budova bývalého okresního hejtmanství [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3148

č.o. 1, parc.č. 181

Budova je v urbanisticky exponované poloze. Je komponovanou dvoupatrovou stavbou s monumentálním průjezdem a palácovým průčelím s prefabrikovaným dekorem. Objekt navržený Josefem Seifertem a realizovaný v letech 1853-1855 je příkladem přechodu od klasicismu k romantickému historismu. Byla postavena na místě zbořeného kostela Pany Marie na Předhradí a zrušeného hřbitova.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Budova bývalého okresního hejtmanství
nám. Republiky 854
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 19.11.2003 v 11:18 hodin