Měšťanský dům čp. 88 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 2780
Parc. č. 140 st. Jednopatrový řadový dům s půdním patrem vystavěný v 16. století. Dochovaný v neporušeném stavu, včetně otevřeného oblouku loubí.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Měšťanský dům čp. 88
Masarykovo náměstí 9
753 30 Hranice
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 19.11.2003 v 13:59 hodin