Měšťanský dům čp. 129 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 2805
Parc. č. 412 st. Jednopatrový volně stojící klasicistní dům z 1. čtvrtiny 19. století.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Měšťanský dům čp. 129
28. října 22
753 30 Hranice
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 20.11.2003 v 10:39 hodin