Městské opevnění II. [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3786/2

Městské opevnění II.

Od Komenského ul. po Pekární ul.

parc.č. 145/2, 146, 147, 148, 149

Nejstarší část kamenné hradební zdi asi z 12. století. V severní zdi Mlčochovy ulice je zazděná gotická věžová brána Všech svatých. V severní části města je středověké opevnění rozrušeno barokními stavbami - pětiúhelné bastiony budované v letech 1656 - 1676 (Locatelliho bastion), a je tak zachováno pouze v nesouvislých úsecích.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 31.03.2004 v 13:58 hodin