Sousoší poutníka s andělem [ Socha, sousoší nebo plastika ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1743

Sousoší poutníka s andělem

Švabinského ul., parc.č. 139/2

Na dvou stupních sousoší dvou figur stojících na samostatných čtyřbokých podstavcích, z nichž pravý s andělem je diagonálně pootočený a vyšší. Od nižšího podstavce k němu stoupají v konkávní křivce profily římsy a soklu společné zároveň oběma podstavcům. Na ploše mezi oběma podstavci ve vpadlině je umístěna obdélná deska z bílého mramoru s nápisem a chronogramem datujícím podstavec do roku 1880. Pravá socha anděla stojí v kontrapostu s vysazeným levým bokem a hlavou pootočenou směrem k poutníkovi, kterému ukazuje oběma rukama držící obraz Panny Marie. Poutník s kloboukem na zádech. Sousoší z 1. poloviny 18. století stávalo původně nedaleko hřbitova.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 24.11.2003 v 15:19 hodin