Budova vojenské nemocnice [ Měšťanský dům nebo stavba ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1746/1

Budova vojenské nemocnice

č.o. 5, parc.č. 1/1

Na mírné vyvýšenině vybudovaná čtvercová dispozice se 4 nárožními věžemi, sestávající z bývalého k severu obráceného konventu a s ním spojené jižní prelatury, k níž je na východě přistavěna bývalá opatská kaple sv. Štěpána.
Budovy konventu jsou soustředěny kolem tří dvorů, od dvora prelatury je odděluje napříč dispozice položený trakt bývalého konventního kostela a knihovny, v ose opatřený věží v letech 1995 - 1996 zvýšenou a rekonstruovanou do původní barokní podoby s cibulovitou bání s lucernou a makovicí. Střechy budov jsou sedlové, velký sál konventu kryje mansarda. Na nárožních věžích jsou cibulové báně s lucernami.
Budova je dvoupatrová s nárožními třípatrovými věžicemi a čtyřpatrovou hlavní věží. Na Výstavbě a výzdobě kláštera se podíleli architekti Giovanni Pietro Tencalla (1629 - 1702), Domenico Martinelli (1650 - 1718). Stavitelé Matěj Partsch, Adam Glöckl, Jan Mathis, Christian Oedt, Carlo Reyna, Wolfgang Reich. Sochaři a štukatéři Baltazar Fontana (1658 - 1738), Antonín Ricca, Jan Hangemüller, Jan Jiří Heinz (1698 - 1759), Michael Mandík (asi 1640 - 1694) a Josef Winterhalder (1702 - 1769). Malíři Justus van den Nypoort (1625 - 1692), Innocente Christoforo Monti (1644 - 1713), Paul Troger (1680 - 1762), Daniel Gran (1694 - 1757), Antonín Martin Lublinský (1636 - 1690), Karel Wiedon (asi 1703 - 1782), Jan Jiří Etgens, Anton Schoonjans, Dionysius Bedřich Strauss (1660 - 1720), Antonio Tassi, Karel František Harringer (asi 1686 - 1734) a Jan Kryštof Handke (1694 - 1774).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Budova vojenské nemocnice
Sušilovo nám. 1
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 25.11.2003 v 07:31 hodin