Sousoší sv. Jana Nepomuckého [ Socha, sousoší nebo plastika ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1746/5

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Před jihovýchodní stranou hlavního průčelí, parc.č. 39

Socha je umístěna na dvou kamenných stupních, vybudovaných nad půdorysem elipsy, doplněné na obou užších koncích půlkruhy. Vlastní vysoký sokl tvoří střední válec, doplněný ve směru půlkruhu hranolovými pilíři. Ukončuje jej profilovaná římsa. Na soklu je osazen vlastní podstavec válcového tvaru, mírně probraný a nahoru se zužující s ukončující římsou ve středu vypnutou do půlkruhu. Z boku jej podpírají volutově stočené a vztyčené úseky říms, nesené bočními pilíři. Na čelní straně podstavce je dnes už téměř nezřetelný reliéf svržení světce z Karlova mostu do Vltavy. Na zadní straně je pamětní nápis, zčásti nečitelný. Ústřední postava světce je bez biretu, v obvyklém šatě, s rozepjatýma rukama a obličejem obráceným k postavě chlapce, který stijí po světcově pravici. Na boku (na úsecích říms) je po pravé straně umístěna poloklečící figura starce, oděného je v bederní roušku. Na pravém koleni přidržuje nahé sedící dítě s čepečkem na hlavě. Na protější straně po světcově levici je stojící postava anděla se zdviženou levou rukou, držící původně kopí. U jeho nohou spočívá stočená postava ďábla. Monumentální barokní sousoší je dílem sochaře Josefa Winterhaldera z roku 1737.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 25.11.2003 v 07:51 hodin