Fort č. XIII [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1720/9

Fort č. XIII

Nad cihelnou, severně od silnice k Prostějovu, parc.č. 1001, 1002

Permanentí fort z let 1850-1854 je postaven na půdorysu pětiúhelníku, na jehož nároží jsou předsunuté bašty. Směrem k Olomouci předstupuje cihelná stavba na půdorysu šestiúhelníku. Vlastní stavba je cihelná a částečně z opracovaného lomového kamene. Terénní modelace před fortem je narušena.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 14:54 hodin