Sousoší Klanění sv. Tří králů [ Socha, sousoší nebo plastika ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 2233

Sousoší Klanění sv. Tří králů

Svatoplukova ul., v zahradě školy, parc.č. 110/2

Skupina čtyř figur-P. Marie a sv. Tři králové v životní velikosti. Sousoší, které bylo původně na jiném místě, je zasazeno do novodobé niky z přitesaného kamene. Vlevo je král klečící na levém koleně, obličej s dlouhým vousem, na hlavě turban. Dále vpravo sedící P. Marie s dítětem vedle ní klečící prostovlasý král s rukama sepjatýma na hrudi. Úplně vpravo poklekající figura krále( má uraženou hlavu ). Všechny sochy mají samostatné sokly. Barokní sochařská práce z let 1735 - 1750. Sousoší přeneseno v 80. letech 20. století do lapidária Památkového ústavu v Olomouci.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 26.11.2003 v 10:14 hodin