Fort č. XI [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1720/11

Fort č. XI, (tzv. Kyselovská pevnůstka), na Zlatém vrchu, rozhraní katastrů Slavonína a Nemilan, parc.č. 887/1, 887/2

Permanentní fort z let 1850-1854 je vybudován na půdorysu pětiúhelníku. Typologicky jde o shodný objekt s forty v Křelově, Nové Ulici a Neředíně. Vlastní stavba kasárenského objektu je na půlkruhovém půdorysu se středním dvorem a vybíhajícím křídlem ve tvaru podkovy rovněž se středním dvorkem. Stavba je z cihel zdiva barokního formátu. Nároží, dveřní a okenní otvory jsou rámovány kamenným ostěním. Vjezdová brána do dvora a vlastní přístup do objektu jsou provedeny v kameni. Centrální dvoupodlažní stavba má plochou střechu. Ohradní zeď směrovaná k městu je opatřena střílnami. Zachován hlavní val s příkopovými kaponiérami a příkopem, na vnější straně příkopu střelecké kontragalerie.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 14:51 hodin