Sousoší sv. Jana Nepomuckého (Sadové nám.) [ Socha, sousoší nebo plastika ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1829/5

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Sadové nám., parc.č. 30

Na trojúhelníkovém soklu s okosenými rohy je podstavec volutovitě se zužující a zase rozšiřující do tří samostatných konzol na volutách, které nesou sochy andílků. První nese kříž, druhý stojí a drží knihu, pod ním sedí další andílek, na třetí konzole klečí andílek s olivovou ratolestí. Uprostřed na válcovém kanelovaném podstavci s římsou je osazena socha sv. Jana Nepomuckého stojící v oblacích s hlavičkami tří andílků. Socha světce stojí rozkročena a prohnuta, ruce spojené a hlava mírně skloněná. Klerika zvlněna, rochetka rozevlátá, plášť přes ruce přehnutý. Na podstavci pod sochou jsou v oválných medailonech reliéfy ze světcova života. Kolem sochy stojí nízká kamenná ohrada s kuželkami. Sousoší je dílem Jiřího Antonína Heinze z let 1740 - 1745. Renovováno v letech 1893 a 1985.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 27.11.2003 v 11:39 hodin