Socha sv. Aloise [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Kulturní památka č. 600
Proti býv. úřední budově, vpravo od bočního vstupu do areálu zámku,
parc. č. 10/1
Pozdně barokní sochařská práce z roku 1780, datovaná nápisem na podstavci.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 28.11.2003 v 08:24 hodin