Měšťanský dům čp. 9 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 532
Parc. č. 372 st.
Jednopatrový řadový dům se zachovaným renesančním jádrem z 15. a 16. století. Upravován v 18. a 19. století. V 80. letech 20. století rekonstruován.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 28.11.2003 v 13:41 hodin