Měšťanský dům čp. 8 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 2818
Masarykovo nám. 10 (dříve Čsl. armády), parc. č. 29 st.
Jednopatrový řadový renesanční dům s dochovanou gotickou dispozicí a renesančními klenbami v přízemí a v podloubí. Přestavěn koncem 18. a začátkem 19. století.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 08:53 hodin