Vodní socha Panny Marie Vítězné ochrany Moravy [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Vodní socha Panny Marie Vítězné ochrany Moravy, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem je vstupní otevřenou branou k jednomu z nejvýznamnějších poutních míst Moravy, Sv. Hostýnu. Kamenná kašna, znázorňující střed města a vrcholící bronzovým uměleckým ztvárněním Vítězné ochrany Moravy, se stává nejen znamením Čistého pramene v proudu všedního života města, vyjádřením vzepjetí ducha, ale především průsečíkem historie, která je v díle naznačena symboly vyjadřujícími skutečná fakta i jejich duchovní obsah.

Autorem je akademický sochař Daniel Trubač. Tři svěží prameny prýštící vody předznamenávají symbolickými znaky archandělů prapůvod města, jež z proudících vod vzalo své jméno.

PRAMEN PRVNÍ - anděl potírající ďábla a vážící duše - vyjadřuje pohnutou minulost člověka i města poznamenaného od nepaměti staletími neklidu, boji a porážkami, vpádem tatarských hord, z něhož se zrodila nejstarší Mariánská tradice o zásahu Boží moci a porážce Tatarů, vypálení města, pozdější boje Třicetileté války, boje Druhé světové války i odporu proti bezpráví a útisku.

PRAMEN DRUHÝ - Anděl znamení Čistého pramene vířící vody - z nichž vzniklo jméno města. Vyjadřuje tajemství života a nikdy nekončícího lidského proudu času v hlubinách nepochopitelné věčnosti řinoucí se v podobě pramenů z Hostýnských vrchů.

PRAMEN TŘETÍ - Anděl naděje a pomoci znásobující lidské síly k nikdy neustávajícímu zápasu s mocnostmi zla apomocná paže nabídnutá k povstání z prachu. Z těchto tří pramenů vyrůstá postava Vítězné ochrany Moravy, jako výraz věčně trvajícího spojení nebe a země, lidského a Božího, vyjadřující vzepjetí a tužbu po dosažení ideálu lásky, dobra a věčnosti, pod jejíž nohou se bída a zloba světa mění v suché listí. Kamenná kašna z tvrdého zeleného pískovce je vzpomínkou, zhmotněním a přenesením představ zapomenutých horských tůní do všedního světa.
Vodní socha Panny Marie Vítězné ochrany Moravy, Bystřice pod Hostýnem

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 11.05.2004 v 08:43 hodin