Měšťanský dům čp. 92 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 464
Masarykovo nám. 5 (dříve Čsl. armády), parc. č. 177 st.
Jednopatrový řadový dům s půdním patrem a atikou. Původně dva středověké domy s dochovanými renesančními a klasicistními klenbami. Průčelí z konce 18. století.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 09:07 hodin